Preview Mode Links will not work in preview mode

Feb 27, 2018

Opbygningen af en case-report

I denne episode diskuterer vi formålet med en kasuistik. Vi kommer ind på strukturen:

 

 • Baggrund + formål
 • Casestory
 • Diskussion/konklusion med læringspunkter
 • Billede!!

Derudover taler vi om hvor man kan publicere kasuistikker og endelig taler vi om CARE-statement


Feb 20, 2018

Strukturen af et narrativt review

I denne podcast diskuterer vi hvad et narrativt review er, hvor det kan bruges og hvordan det opbygges:

 • Baggrund + formål
 • Free topics
 • Diskusssion og perspektiv
 • Illustration
 • Udvalgte referencer

Evidensniveauet er generelt lavt, men det kan give et godt overblik over et fagområde.

Lyt...


Feb 13, 2018

Diskussionsafsnittet

I denne episode taler vi om diskussionafsnittet. Det kan godt være lidt vanskeligt at få overblik og vide hvad der egentlig skal stå. Vi anbefaler alle at følge nedenstående opskrift, da det gør afsnittene nemmere at overskue:

 1. Basic findings
 2. Primary outcomes
 3. Secondary outcomes
 4. Strenghts and...


Feb 6, 2018

Resultatafsnittet

Det er resultaterne af studiet, der skal bære artiklen. Det er en god idé at opbygge afsnittet logisk, med det vigtigste først. I mange artikler vælger man at præsentere demografi i første afsnit og i tabel 1. Derefter følger primære outcome og sekundære outcome. Husk at have formålet med...