Preview Mode Links will not work in preview mode

Dec 25, 2017

21: Practical data management

I denne episode diskuterer vi hvordan man kan håndtere al den data, der samles ind i forbindelse med et forskningsprojekt. Vi kommer ind på personhenførbare data og reglerne fra data-tilsynet. Taler om papir CRF versus elektronisk CRF og hvordan data indtastes.

Lyt med og lær om hvordan du kan håndtere dine data.

Værter: Jacob Rosenberg og Kristoffer Andresen

www.forskerkurser.dk
www.facebook.com/forskerkurser
info@forskerkurser.dk