Preview Mode Links will not work in preview mode

Feb 20, 2018

Strukturen af et narrativt review

I denne podcast diskuterer vi hvad et narrativt review er, hvor det kan bruges og hvordan det opbygges:

  • Baggrund + formål
  • Free topics
  • Diskusssion og perspektiv
  • Illustration
  • Udvalgte referencer

Evidensniveauet er generelt lavt, men det kan give et godt overblik over et fagområde.

Lyt med!!

Værter: Jacob Rosenberg og Kristoffer Andresen

www.forskerkurser.dk
www.facebook.com/forskerkurser
info@forskerkurser.dk