Preview Mode Links will not work in preview mode

Mar 6, 2018

episode 31: Editorial/leder

I denne podcast diskuterer vi ledere/editorials. Der er forskellige måder at få lov at skrive en leder, eksempelvis de såkaldte inviterede ledere. Sjældent antager tidsskrifterne frie ledere.

Vi taler om forskellen på en redaktionel og en faglig leder.

Opbygningen skal generelt holdes ret kort, ca. én side:

  • Intro til problemet
  • Frie/præcise emner i hvert afsnit (5-6 afsnit)
  • Til sidst - personlige holdning

Evidensniveauet er lavt, men ledere bliver læst meget.

Lyt med!!

Værter: Jacob Rosenberg og Kristoffer Andresen

www.forskerkurser.dk
www.facebook.com/forskerkurser
info@forskerkurser.dk