Preview Mode Links will not work in preview mode

Aug 29, 2017

Er rækkefølgen vigtig?

 

Vi diskuterer rækkefølgen af forfatterne på en videnskabelig artikel. Hvad betyder det at stå først og sidst. Er det "dårligt" at stå i midten? Hør også om hvordan man kan dele et førsteforfatterskab og hvilke overvejelser man kan gøre sig.

Vi kommer også ind på gruppeforfatterskab, aknowledgments og contributors, og hvordan det håndteres i PubMed.

 

Værter Kristoffer Andresen og Jacob Rosenberg

www.forskerkurser.dk
info@forskerkurser.dk
facebook.com/forskerkurser