Preview Mode Links will not work in preview mode

Aug 1, 2017

Find en god vejleder

Alle har brug for en vejleder. I denne podcast diskuterer vi hvilke krav, man kan/bør sætte til sin vejleder. Vi diskuterer vejlederens rolle, og hvad man skal lægge vægt på, når man vælger sit fremtidige forskningsmiljø.

Værter: Jacob Rosenberg og Kristoffer Andresen

www.forskerkurser.dk
www.facebook.com/forskerkurser
info@forskerkurser.dk