Preview Mode Links will not work in preview mode

Feb 6, 2018

Resultatafsnittet

Det er resultaterne af studiet, der skal bære artiklen. Det er en god idé at opbygge afsnittet logisk, med det vigtigste først. I mange artikler vælger man at præsentere demografi i første afsnit og i tabel 1. Derefter følger primære outcome og sekundære outcome. Husk at have formålet med artiklen/studiet for øje, så de præsenterede resultater besvarer formålet.

Resultatafsnittet skal følge protokollen og registreringen på clinicaltrials.gov. Desværre er der ikke altid plads til en høj detaljegrad for alle resultater, men dette kan diskuteres.

Lyt med på vores samtale og bliv inspireret til dine egne resultatafsnit.

Lyt med!

Værter: Jacob Rosenberg og Kristoffer Andresen

www.forskerkurser.dk
www.facebook.com/forskerkurser
info@forskerkurser.dk