Preview Mode Links will not work in preview mode

Feb 27, 2018

Opbygningen af en case-report

I denne episode diskuterer vi formålet med en kasuistik. Vi kommer ind på strukturen:

 

  • Baggrund + formål
  • Casestory
  • Diskussion/konklusion med læringspunkter
  • Billede!!

Derudover taler vi om hvor man kan publicere kasuistikker og endelig taler vi om CARE-statement care-statement.org/

Lyt med!!

Værter: Jacob Rosenberg og Kristoffer Andresen

www.forskerkurser.dk
www.facebook.com/forskerkurser
info@forskerkurser.dk