Preview Mode Links will not work in preview mode

Aug 15, 2017

Antallet af forfattere er ikke vigtigt.

I denne episode diskutere vi hvor mange forfattere der "bør" være på en artikel. Vi kommer også ind på om det er vigtigt. Vores holdning er at antallet er ligegyldigt. Det vigtige er at overholde forfatterskabskriterierne. Dem skal man kende og bruge aktivt. Du kan finde forfatterskabskriterierne på her.

 

Værter: Jacob Rosenberg og Kristoffer Andresen. 

www.forskerkurser.dk
www.facebook.dk/forskerkurser
i
nfo@forskekurser.dk