Preview Mode Links will not work in preview mode

Nov 13, 2017

Writers block - skriveblokade

Alle der skal skrive oplever skriveblokade af og til. Følelsen af ikke at kunne komme i gang eller videre med teksten.

Det vigtige er at opdage man har skriveblokade og så gøre noget ved det. Det kan være man skal afsætte tid til at skrive, tage væk og få ro, eller gøre som vi...