Preview Mode Links will not work in preview mode

Oct 3, 2017

Dikteringsteknik

Ved at diktere artikler kan man undgå skriveblokade og optimere sin arbejdsproces.  I denne podcast diskutere vi hvordan man gør og hvordan man skal forberede sig. Vi kommer også ind på det udstyr der skal til, både diktering og efterfølgende transkription.

 

Værter: Jacob Rosenberg og Kristoffer Andresen

www.forskerkurser.dk
www.facebook.com/forskerkurser
info@forskerkurser.dk