Preview Mode Links will not work in preview mode

Oct 10, 2017

Hvorfor skal man skrive et cover letter?

Vi taler om hvordan man kommunikerer med redaktionen på et tidsskrift, når man sender sit manuscript ind. Cover letter eller følgebrev er det første og nogen gange det eneste redaktøren læser. Derfor er det vigtigt at du bruger noget tid og energi på det, så du øger chancen for at din artikel bliver accepteret.

God fornøjelse.

Værter: Jacob Rosenberg og Kristoffer Andresen

www.forskerkurser.dk
www.facebook.com/forskerkurser
info@forskerkurser.dk